Autodesk

Länk till leverantörens hemsida

Programvaror som AutoCad, Alias, Civil, Inventor, Map, Maya, Sketchbook och många fler

Allmän info

Autodesk har nu tillgängliggjort sina programvaror gratis för studenter, lärare och forskare. Förfaringssättet är att användaren själv skapar ett konto hos Autodesk och sedan laddar hem den programvara som önskas samt en licenskod (som varar i tre år). Besök denna sida för att ladda hem programvaror: http://www.autodesk.com/education/home

GU har även lagt in licenskoder för hela sviten Building Design Suite Ultimate (inkl AutoCAD) samt Sketchbook Pro i en central licensserver för att licensiera via s.k. nätverkslicenser. Installationer inom GDA kör mot denna lösning. Kontakta lokalt licensansvarig om du behöver hjälp med installation och licensiering.

Programtyp

Design
CAD
Geografiska informationssystem
Grafik
Ritprogram
Presentation
Animering

Operativsystemstöd

Mac OS X
Windows

Avtalet omfattar

Anställda och forskare
Anställdas och forskares hemdatorer
Kurs- och labsalar
Studenternas egna datorer

Tillgänglighet

Installationer kan hämtas gratis via inloggning hos Autodesk. Mer information finns i Medarbetarportalens (GU) och Studentportalens Nerladdningstjänst (GU). Licensansvariga skall kontakta licensadmin@gu.se.

Dotterbolag

Avtalet omfattar INTE dotterbolagen.

Fackföreningarna

Avtalet omfattar INTE fackföreningarna.