2017-09-15 - Nya licenskoder för NVivo 11 och 10 finns nu i Nedladdningstjänsten för studenter och anställda, samt i ordinarie ställe för licensansvarigas licenskoder.

2017-06-12 - Nu finns Stata 15 i Programservern för licensansvariga.

2017-05-02 - Nu finns FileMaker 16 i samtliga nerladdningstjänster.

2017-05-02 - Alla Mac-användare som använder Atlas.ti och som har/skall uppgradera till macOS 10.12.4 måste uppgradera till senaste version av Atlas.ti (med service pack 1.5.3) som finns i den Programserver som lokalt licensansvariga har access till. Risk finns att data blir korrupta om inte denna uppgradering görs.

2017-03-01 - Självbetjäningsportalen DafguAdmin har nu bytt namn till BRAVO. Denna ersätter tidigare självbetjäningsportal som funnits under ett antal år.

2017-01-01 - WordFinder har nu blivit WordFinder Unlimited. Läs mer på denna sida.

2016-12-01 - EndNote X8 finns nu i samtliga nerladdningstjänster. OBSERVERA att EndNote X7 för Mac inte fungerar som förväntat i nya MacOS Sierra varför uppgradering till EndNote X8 är nödvändig för denna nya version av Mac OS.

Autodesks programvaror (t.ex. AutoCAD) är nu gratis att använda för studenter, lärare och forskare inom alla skolor och universitet. Mer information finns på sidan om Autodesk